axu8da navegacion versión accesible aviso legal axuda
columna izq
briondixitalaxuda á navegacion
banner
menus
calendario Luns, 19 de Abril do 2021
     

Bolsa de emprego

Información

Para darse de alta como demandante de emprego pulse aqui

Para darse de alta como ofertante de emprego pulse aqui

 

Oferta de emprego público

Proceso selectivo para a cobertura de prazas de persoal laboral fixo do Concello de Brión, en procedemento de consolidación de emprego temporal.

Bases xerais do proceso [BOP - 02/09/2010]

Bases específicas de selección de persoal laboral fixo para o acceso a unha praza vacante de animador/a cultural, en procedemento de consolidación de emprego temporal. [BOP - 15/10/2010]

Bases específicas de selección de persoal laboral fixo para o acceso a unha praza vacante de monitor/a deportivo/a, en procedemento de consolidación de emprego temporal. [BOP - 15/10/2010]

Bases específicas de selección de persoal laboral fixo para o acceso a unha praza vacante de xefe de grupo-oficial de 1ª de protección civil, en procedemento de consolidación de emprego temporal. [BOP - 15/10/2010]

Bases específicas de selección de persoal laboral fixo para o acceso a unha praza vacante de mestre/a de educación infantil, en procedemento de consolidación de emprego temporal. [BOP - 15/10/2010]

Bases específicas de selección de persoal laboral fixo para o acceso a unha praza vacante de traballador/a social, en procedemento de consolidación de emprego temporal. [BOP - 15/10/2010]

Listado PROVISIONAL de admitidos [18/01/2011]

Listado DEFINITIVO de admitidos [14/02/2011]

FASE DE CONCURSO | Puntuacións outorgadas a casa aspirante polos méritos alegados debidamente acreditados. [28/02/2011]

FASE DE OPOSICIÓN | Mestre/a educación infantil - Xefe de grupo - oficial 1ª de Protección Civil [16/03/2011]

FASE DE OPOSICIÓN | Animador/a cultural - Monitor/a deportivo/a [17/03/2011]

FASE DE OPOSICIÓN | Traballador/a social [18/03/2011]

FASE DE ENTREVISTA | Mestre/a educación Infantil [22/03/2011]

FASE DE ENTREVISTA | Xefe de Grupo - Ofial de 1ª de Protección Civil [22/03/2011]

FASE DE ENTREVISTA | Traballador/a social [23/03/2011]

FASE DE ENTREVISTA | Monitor/a deportivo/a [23/03/2011]

FASE DE ENTREVISTA | Animador/a cultural [24/03/2011]

 

(c)
columna derecha
contacto privado webmail mapa web paxina de inicio engadir a favoritos concello de brion infobrion Xunta - innovacion BrionDixital